Zokrates Læringsportal tilbyr smarte og nyttige LMS-funksjoner på toppen av samhandlingsplattformen Office 365.
Foresatte for elever som bruker Zokrates, kan logge inn via ID-porten (MinID/BankID mm.).
Her kan du se og endre opplysninger om deg selv og følge barnas skolearbeid.